16. apríla 2024

Rastieme s vami: VEDOS a jeho dynamický tím

Rastieme s vami: VEDOS a jeho dynamický tím

VEDOS je spoločnosť, ktorá si zakladá na svojom dynamickom tíme, ktorý tvorí srdce a dušu firmy. 🫀Od svojho založenia sa firma neustále rozvíja a rastie, a to vďaka oddanosti a profesionalite svojich zamestnancov. Spoločnosť je vnímaná ako rodinný podnik, pretože do neho prispieva svojou prácou nielen Michal Verešpej, ale aj jeho bratia.

V súčasnej dobe zamestnáva VEDOS viac než 450 pracovníkov, čo svedčí o výraznom raste od jej začiatkov. Tím sa skladá z odborníkov s rôznorodými schopnosťami a skúsenosťami, čo umožňuje firme efektívne reagovať na rôzne výzvy a požiadavky trhu.

Jedným z kľúčových prvkov spoločnosti je aj ich záväzok voči rozmanitosti. Firma si zakladá na tom, že rozmanitý tím prispieva k pestrosti nápadov a inovácií. Spoločnosť umožňuje zamestnancom do istej miery značnú flexibilitu v porovnaní s inými spoločnosťami. ↔️ Vzťah zamestnanca a zamestnávateľa je založený na dôvere, čiže ak má zamestnanec nejakú neodkladnú záležitosť, môže si odbehnúť ju vybaviť. Kontrola nastáva až vtedy, keď si niekto neplní svoje povinnosti a záväzky voči spoločnosti.

Členovia tímu VEDOS  nie sú len pracovníci, sú aj aktívnymi účastníkmi firemnej kultúry. Firma sa zameriava na budovanie tímovej solidarity a vytváranie prostredia, kde každý zamestnanec môže prispieť svojím jedinečným spôsobom. Každoročné firemné podujatia, teambuildingové aktivity a odborné školenia pomáhajú posilňovať vzťahy medzi členmi tímu a podporovať ich profesijný rast.

Angažovanosť zamestnancov je pre VEDOS kľúčovým faktorom úspechu. Firma si uvedomuje, že spokojní a motivovaní zamestnanci sú základom pre dlhodobý rast a konkurencieschopnosť. Preto investujeme nie len do novej techniky, ale aj do rozvoja zručností svojich ľudí, poskytujeme príležitosti pre kariérny rast a podporujeme iniciatívny prístup každého zamestnanca.

VEDOS je miestom, kde rastie nielen firma, ale aj každý jednotlivý člen tímu. Je to príklad spoločnosti, ktorá si uvedomuje hodnotu svojich ľudí a vytvára prostredie, kde sa každý môže rozvíjať a prispievať k spoločnému úspechu.